Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) używając formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi i późniejszego kontaktu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest FOX TRANS -ZIEM USŁUGI TRANSPORTOWE I ROBOTY ZIEMNE, DARIUSZ LIS

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług realizowanych przez  FOX TRANS- ZIEM USŁUGI TRANSPORTOWE I ROBOTY ZIEMNE, DARIUSZ LIS zarówno za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) .