Kruszywo Warmińsko Mazurskie

 

- pospółka drogowa 0-31,5

- mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5

- żwir

- piasek 0-4

- ziemia przesiewana (humus)