- przygotowanie terenu pod budowę

- wykopy

- korytowanie